Uczenie na podstawie DOŚWIADCZANIA

Cykl Kolba, Uczenie przez Doświadczanie

Uczenie przez doświadczanie to nie jest zwykły podręcznik.

W moim odczuciu to biblia dla nauczyciela, edukatora, trenera, czy też każdego kto zajmuje się szerokorozumianą edukacją. Alice i David Kolb od lat zajmują się rozwijaniem metodyki nauczania dorosłych. Liczne badania i modyfikacje sprawiły, że dziś ich koncepcja stylów uczenia się rozrosła, ale wciąż cykl pozostaje taki sam. Cykl Kolba to jeden z najpopularniejszych sposobów uczenia przez doświadczanie stosowanych w edukacji. Książka jest kompleksowym wyłożeniem teorii wraz z rysem historycznym rozwoju metody, genezą powstania oraz inspiracjami naukowymi wybitnych osobistości, w tym mojego ulubionego pragmatysty – Johna Dewey’a.

W książce wytłumaczony jest cykl nauczania wraz z przedstawieniem każdej z jego faz. Cykl składa się z aspektów KD – konkretne doświadczenie, RO – refleksyjne obserwowanie, AK – abstrakcyjna konceptualizacja, AE – aktywne eksperymentowanie. Opisuje on proces edukacyjny jako rekursywne koło lub spirale. W ramach cyklu uczenia się uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu, zamiast być bierny jak w przypadku linearnych rozwiązań.

W ramach nowej propozycji autorzy rozszerzyli koncepcje stylów uczenia się do 9, wśród których można wyróżnić styl: 1) Inicjujący, Doświadczający, Twórczy, Refleksyjny, Analizujący, Myślący, Decydujący, Działający, Równoważący. Każdy z wspomnianych stylów odpowiada preferencją względem spirali uczenia się opartej na cyklu.

 

Tak jak wspomniałem na początku, publikacja to biblia dla każdego kto pracuje w edukacji.

Polecam, Zalecam, Proponuję!

Mocne strony:

książka dostarcza kompleksowej wiedzy dotyczącej cyklu uczenia się

kompleksowe podejście do procesu nauczania i uczenia się przez doświadczanie

rys historyczny wraz z myślami inspiratorów nauczania przez doświadczanie pozwala jeszcze bardziej ułożyć sobie w głowie pewne fakty

 

Odniesienie do powstałych przez lata spojrzeń krytycznych dot. koncepcji cyklu i proponowanych niegdyś typologii stylów uczenia się

 

Typologia stylów uczenia się wraz z charakterystyką i case study

 

Słabe strony:

× Nie jest to „lekka” książka

 

 

 

Złota myśl:  Nie ma nic bardziej praktycznego, niż dobra teoria ~ Kurt Lewin

 

Ocena ogólna:   10/10

Tytuł:  Uczenie na podstawie Doświadczania. Podręcznik dla edukatorów, trenerów, coachów. ( org. The Experimental Educator, Principles and Practicies of Experiental Learning)

Autor: Alice Y. Kolb, David A. Kolb

Tłumaczenie: Marta Bręgiel-Pant